Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bo, trafik och miljö (21)

  • Ansökan om körtillstånd för boende under Östersjöfestivalen

   Här kan du som bor i anslutning till de gator som stängs av under Östersjöfestivalen ansöka om ett körtillstånd.

   Här kan du som bor i anslutning till de gator som stängs av under Östersjöfestivalen ansöka om ett körtillstånd.

  • Bevarande- och utvecklingsplan

   Karttjänst som visar kommunens Bevarande- och utvecklingsplan. Planen är ett tematiskt tillägg till kommunens gällande översiktsplan Karlshamn 2030.

   Karttjänst som visar kommunens Bevarande- och utvecklingsplan. Planen är ett tematiskt tillägg till kommunens gällande översiktsplan Karlshamn 2030.

  • Byggärenden - lämna svar vid grannåhörande

   Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

   Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

  • Byggärenden - meddelande till handläggare

   Här kan du lämna information eller ställa en fråga till din handläggare i ett pågående byggärende.

   Här kan du lämna information eller ställa en fråga till din handläggare i ett pågående byggärende.

  • Byggärenden - mina byggärenden

   Här kan du som sökande, medsökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig se vad som händer i dina ärenden. 

   Här kan du som sökande, medsökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig se vad som händer i dina ärenden. 

  • Byggärenden - söka bygglov och andra åtgärder

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

  • Byggärenden - ta del av beslut som granne eller sakägare

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes ärende.

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes ärende.

  • Detaljplanekarta

   Karttjänst som visar aktuella och planerade detaljplaner

   Karttjänst som visar aktuella och planerade detaljplaner

  • Grävtillstånd

   Du som ska gräva eller schakta på kommunens mark behöver söka tillstånd hos kommunen. 

   Du som ska gräva eller schakta på kommunens mark behöver söka tillstånd hos kommunen. 

  • Intresseanmälan volontär oljeutsläpp

   Anmäl dig här om du är intresserad av att hjälpa till så hör vi av oss om det blir aktuellt.

   Du måste vara minst 18 år.

   Anmäl dig här om du är intresserad av att hjälpa till så hör vi av oss om det blir aktuellt.

   Du måste vara minst 18 år.

  • Kontakta sotningstjänst

   Via denna e-tjänst kan du söka kontakt med en sotare.

   Via denna e-tjänst kan du söka kontakt med en sotare.

  • Nybyggnadskarta - Beställning

   Beställ nybyggnadskarta till din bygglovsansökan

   Beställ nybyggnadskarta till din bygglovsansökan

  • Rapportera oljeutsläpp och oljeskadade djur

   Upptäcker du olja eller oljeskadade djur kan du anmäla det här.

   Upptäcker du olja eller oljeskadade djur kan du anmäla det här.

  • Trafikanordningsplan

   En trafikanordningsplan (TA-plan) ska upprättas vid arbete på eller vid gatumark. Med gatumark menas gator, parkeringsplatser, gång- och cykelvägar och trottoarer.

   En trafikanordningsplan (TA-plan) ska upprättas vid arbete på eller vid gatumark. Med gatumark menas gator, parkeringsplatser, gång- och cykelvägar och trottoarer.

  • Utdrag ur primärkarta (situationsskiss)

   Karttjänst där du kan göra ett utdrag ur kommunens primärkarta (situationsskiss) till ditt bygglovsärende.

   Karttjänst där du kan göra ett utdrag ur kommunens primärkarta (situationsskiss) till ditt bygglovsärende.

  Fritid och kultur (10)

  • Båtplats - ansökan

   Här kan du anmäla ditt intresse om att få båtplats vid kommunala bryggor eller ställa dig i kö när båtplatser inte finns tillgängliga. 

   Här kan du anmäla ditt intresse om att få båtplats vid kommunala bryggor eller ställa dig i kö när båtplatser inte finns tillgängliga. 

  • Fritidsgårdarna i Karlshamn

   Här kan du boka aktiviteter på fritidsgårdarna.

   Här kan du boka aktiviteter på fritidsgårdarna.

  • Föreningsbemanning på Spontanidrottsplatsen - anmälan

   Till föreningar!
   Karlshamns kommun behöver er hjälp att under sommaren 2022 hjälp att bemanna spontanidrottsplatsen på Österslätt söndagar, måndagar, tisdagar och onsdagar med start den 19 juni. Samtliga tider för bemanning gäller mellan klockan 14:30-20:30. 

   Till föreningar!
   Karlshamns kommun behöver er hjälp att under sommaren 2022 hjälp att bemanna spontanidrottsplatsen på Österslätt söndagar, måndagar, tisdagar och onsdagar med start den 19 juni. Samtliga tider för bemanning gäller mellan klockan 14:30-20:30. 

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Stipendium för unga ledare

   Nominera en ledare i åldern 18-28 till Karlshamns kommuns stipendium för unga ledare inom en kultur- och/eller idrottsförening. Du kan som privatperson eller som medlem i en förening, nominera den unga ledaren.

   Nominera en ledare i åldern 18-28 till Karlshamns kommuns stipendium för unga ledare inom en kultur- och/eller idrottsförening. Du kan som privatperson eller som medlem i en förening, nominera den unga ledaren.

  Förskola och skola (15)

  • Ansökan dygnet runt

   Här ansöker du om plats på Karlshamns kommuns dygnet-runt avdelning.

   Här ansöker du om plats på Karlshamns kommuns dygnet-runt avdelning.

  • Ansökan skolskjuts lovskola

   Här ansöker du om skolskjuts till lovskolan på Österslättsskolan

   Här ansöker du om skolskjuts till lovskolan på Österslättsskolan

  • Besök Väggaskolan

   Här kan du anmäla dig att besöka ett program på Vägga gymnasieskola.

   Här kan du anmäla dig att besöka ett program på Vägga gymnasieskola.

  • Dexter

   Dexter är en digital plattform för vårdnadshavare, lärare och elever. Här kan du bland annat sjukanmäla ditt barn som går i grundskolan eller på gymnasiet.

   Dexter är en digital plattform för vårdnadshavare, lärare och elever. Här kan du bland annat sjukanmäla ditt barn som går i grundskolan eller på gymnasiet.

  • Hälsouppgifter till Elevhälsans medicinska insats - förskoleklass

   Elevhälsans medicinska insats

   Elevhälsans medicinska insats (EMI) arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. 

   Elevhälsans medicinska insats

   Elevhälsans medicinska insats (EMI) arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. 

  • Musikskolans e-tjänst

   Här kan du ansöka till Musikskolans alla kurser. Musikskolan är öppen för elever i Karlshamns kommun. 

   Här kan du ansöka till Musikskolans alla kurser. Musikskolan är öppen för elever i Karlshamns kommun. 

  • Schema dygnet runt

   För dig som har plats på Dygnet runt i Karlshamns kommun
   Här registrerar du ditt schema på Karlshamns kommuns dygnet runt avdelning

   För dig som har plats på Dygnet runt i Karlshamns kommun
   Här registrerar du ditt schema på Karlshamns kommuns dygnet runt avdelning

  • Sommaröppet förskola/fritidshem

   För dig som har barnomsorgsplats  i Karlshamns kommun
   Här anmäler du om du har behov av barnomsorg under sommaröppet, vecka 28-31.

   För dig som har barnomsorgsplats  i Karlshamns kommun
   Här anmäler du om du har behov av barnomsorg under sommaröppet, vecka 28-31.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Vuxenutbildningen - ansökan

   Här kan du göra ansökan till Kommunal vuxenutbildning som omfattar svenska för invandrare (SFI), grundläggande nivå, och gymnasial nivå.

   Här kan du göra ansökan till Kommunal vuxenutbildning som omfattar svenska för invandrare (SFI), grundläggande nivå, och gymnasial nivå.

  Kommun och politik (10)

  • Anmälan till Näringslivsveckan

   Här kan du anmäla dig till aktiviteter underr Näringslivsveckan i Karlshamn.

   Här kan du anmäla dig till aktiviteter underr Näringslivsveckan i Karlshamn.

  • Låna en bygglovshandläggare

   Att lära sig alla regler och lagar när det gäller hur och var man får bygga är allt annat än enkelt. Har du funderingar eller frågor kring bygglov? I denna e-tjänst kan du låna en bygglovshandläggare som kan besvara dina frågor!

   Att lära sig alla regler och lagar när det gäller hur och var man får bygga är allt annat än enkelt. Har du funderingar eller frågor kring bygglov? I denna e-tjänst kan du låna en bygglovshandläggare som kan besvara dina frågor!

  • Nyttoparkeringstillstånd

   Företag som har verksamhet inom Karlshamns kommun kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd. Tillståndet är avsett för näringsidkare som behöver ha tillgång till fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete.

   Företag som har verksamhet inom Karlshamns kommun kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd. Tillståndet är avsett för näringsidkare som behöver ha tillgång till fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete.

  • Visselblåsare

   En visselblåsarfunktion innebär att anställda och medborgare erbjuds en kanal där de kan göra en anmälan om de misstänker att någon inom kommunen ägnar sig åt korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden.

   En visselblåsarfunktion innebär att anställda och medborgare erbjuds en kanal där de kan göra en anmälan om de misstänker att någon inom kommunen ägnar sig åt korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden.

  Löneenheten externa E-tjänster (7)

  Omsorg och stöd (26)

  Övriga e-tjänster (1)