Karlshamnsförslaget

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du istället vill lämna en synpunkt på något i kommunens dagliga service eller göra en felanmälan ska du lämna din synpunkt här.

Vad ska ett förslag innehålla?

  • Förslaget ska handla om Karlshamns kommun verksamhet, alltså det som kommunen har möjlighet att besluta om. Det är bland annat plan och byggfrågor, miljö, turism, näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.

Innan du lämnar ditt förslag

Läs gärna igenom aktuella förslag  och se om det är någon annan som redan har lämnat in ett liknade förslag. Då kan du rösta på det förslaget istället, så är det större chans att förslaget får många röster. Tidigare förslag ligger antingen som aktiva eller arkiverade.

Om du istället vill lämna en synpunkt på något i kommunens dagliga service eller göra en felanmälan ska du lämna din synpunkt här.

Vad ska ett förslag innehålla?

  • Förslaget ska handla om Karlshamns kommun verksamhet, alltså det som kommunen har möjlighet att besluta om. Det är bland annat plan och byggfrågor, miljö, turism, näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.
  • I förslaget måste du tydligt berätta vad du vill att Karlshamns kommun ska göra och beskriva vad du vill ska hända och varför.
  • Ditt förslag ska bestå av en rubrik, en sammanfattning och en beskrivning av ditt förslag. Det går bra att lägga med bilder, filmer och dokument.
  • Tänk på att skriva så tydligt som möjligt så att andra kan förstå ditt förslag, var konstruktiv och ha en hänsynsfull ton.
  • Tänk också på att ditt förslag blir offentligt och kommer att publiceras på kommunens hemsida och får inte innehålla personuppgifter eller uppgifter som skyddas av sekretess.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa