Hälsouppgifter till Elevhälsans medicinska insats - förskoleklass

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats (EMI) arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. 

Dessa hälsouppgifter kommer att förvaras i skolhälsovårdsjournalen som är en sekretesshandling. De som har tillgång till journalen är skolläkaren och skolsköterskan.

Tänk på att det är Du som vårdnadshavare som i första hand ansvarar för att informera lärare och övrig personal om frågor som rör ditt barns hälsotillstånd. Kontakta gärna skolsköterskan om du behöver hjälp.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa