Begäran om registerutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du har rätt att få information om att dina personuppgifter finns registrerade. Den informationen är gratis efter begäran hos kommunen. Finns inga uppgifter om dig ska du få besked om det. Normalt ska du få informationen inom en månad.

Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag innehåller bland annat information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån de kommer, varför uppgifterna behandlas och till vilka mottagare uppgiften har lämnats ut.

Om du vill begära ut allmänna handlingar, t.ex. dokument ur din journal/akt från socialtjänsten, kan du istället skicka en begäran om allmän handling. Du kan skicka en begäran om allmän handling till info@karlshamn.se

Söker du ett gammalt betyg? Gör en beställning av betygskopia här

Utdrag ur belastningsregistret begärs från Polisen: 
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa