Friskola barn/elevunderlag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler Karlshamns fristående förskolor/skolor barn/elevunderlag. Observera att denna e-tjänst endast används för personal inom fristående skolor/förskolor.

  • Nya barn/elever ska anmälas inför att barnet/eleven ska börja sin skolgång/placering på den fristående verksamheten
  • Barn/elever som slutar (flyttar eller byter förskola/skola) ska anmälas av den fristående verksamheten

Inför nytt läsår ska blivande förskoleklasselever anmälas senast den 15 februari

Inför nytt läsår ska antagna elever till årskurs 7 anmälas senast den 15 februari

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa