Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Med stöd av bidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. 

Bidraget är ett kontantbidrag som inte är inkomstprövat och anpassningen beställs och ägs av dig som sökande.

Bidraget regleras i lagen om bostadsanpassningsbidrag 2018:222.

Ägarmedgivande

Är du inte är ensam ägare till din bostad behöver du ett medgivande att anpassningen får utföras från samtliga fastighetsägare och nyttjanderättshavare. Det ska även framgå att de inte kräver dig på någon ersättning för att återställa anpassningen. Det är hyreslagen och bostadsrättslagen som reglerar vad du får göra i din bostad utan att riskera skadestånd. På ”Medgivande från fastighetsägare/nyttjanderättshavare” kan fastighetsägaren skicka in medgivandet med bank-id eller du kan skriva ut blanketten.

Vid behov kan handläggaren hjälp dig att kontakta fastighetsägaren.

På Karlshamns kommuns hemsida och på Boverket kan du ta del av mer information och regler om bostadsanpassning.

Saknas BankID går det bra att ladda ner blanketten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa