Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt stöd för att göra bostaden mer funktionell för dig som har en funktionsnedsättning. Bidragets syfte är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin bostad.

Vem som kan beviljas bidrag regleras i  lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Ägarmedgivande

Om du inte äger din bostad behöver du kontakta fastighetsägaren och få tillstånd att anpassningarna får göras och att samtliga ägare inte kräver ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna. Det är hyreslagen och bostadsrättslagen som reglerar vad du får göra i din bostad utan att riskera skadestånd. Du ansvarar själv för kontakterna med din fastighetsägare. Skriftligt medgivande från samtliga ägare krävs för att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas.

På Karlshamns kommuns hemsida och på Boverket kan du ta del av mer information och regler om bostadsanpassning.

Saknas BankID går det bra att ladda ner blanketten.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa