Försörjningsstöd-ekonomiskt bistånd

LÄS MER

För dig som inte har en kontakt redan – boka tid för nybesök

Enligt socialtjänstlagen är försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) tänkt att vara en tillfällig lösning för att du ska uppnå en skälig levnadsnivå. Du har ett eget ansvar att försöka lösa din situation.

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd

  • Du ska bo och vara folkbokförd i Karlshamns kommun.
  • Du ska ha gjort allt du kan för att försörja dig själv.
  • Du ska ha sökt alla bidrag eller ersättningar som du kan ha rätt till.
  • Du saknar tillgångar.

Vid varje ansökan görs en individuell bedömning för att utreda vad som är en skälig levnadsnivå för dig. Det är viktigt att du bifogar underlag som styrker dina inkomster samt dina utgifter med kvitton och fakturor när du gör ansökan om försörjningsstöd. Vid bedömningen utgår socialsekreteraren från riksnormen som är fastställd av regeringen och som uppdateras årligen. När du träffar en socialsekreterare kommer du att få frågor om din ekonomiska situation och dina förutsättningar att bli självförsörjande. För att få bistånd krävs att du följer den planering som ni kommer fram till.

Hur du söker ekonomiskt bistånd

Kontakta Försörjningsenhetens mottagning.
Har du redan en socialsekreterare på försörjningsenheten, ring socialsekreterarens direktnummer. Socialsekreterarna försöker att vara tillgängliga på telefon i största möjliga mån, om socialsekreterarna inte svarar går det bra att lämna ett meddelande på dennes telefon eller genom kommunens växel så ringer socialsekreterarna upp så snart som möjlighet finns, senast inom två arbetsdagar.
Har du redan ett pågående ärende har du möjlighet att söka ekonomiskt bistånd och följa ditt ärende via denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID