Bostadsanpassning - Medgivande om återtagande av bostadsanpassning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du inte längre behov av din bostadsanpassning kan kommunen i vissa fall vara intresserad av att återta ramp, hiss mm. Handläggaren gör en bedömning om utrustningen går att återanvända. Om kommunen är intresserad av att återta bostadsanpassningen ombesörjer kommunen beställningen av demontering och står för kostnaden.

Saknas BankID går det bra att ladda ner blanketten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa