Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

LÄS MER

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade om du har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig. Du ansöker om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Om du inte är folkbokförd i Sverige, ansöker du i den kommun där du befinner dig.

Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. Det innebär avgiftsbefrielse på Karlshamns Kommuns parkeringar. För att de som ansöker om parkeringstillstånd skall behandlas lika över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det, krävs läkarintyg som intygar funktionsvariationen.

Hur du ansöker med e-tjänsten

Läkarintyg

Du måste bifoga ett läkarintyg vid ansökan. Intyget måste först skrivas ut och fyllas i av läkare. Du skannar sedan intyget och bifogar sedan dokumentet i e-tjänsten eller skickar det per post.

Klicka här för att hämta bilagan för läkarintyg

Fotobilaga
Fotobilagan kan du bifoga i e-tjänsten digitalt eller skicka in per post. Om du väljer att bifoga fotobilagan via e-tjänsten så sparar du ned dokumentet lokalt på din dator och skriver ut fotobilagan och fäster ett foto i den angivna rutan och skriver under med ditt namn. Skanna sedan fotobilagan och bifoga den i e-tjänsten.
Klicka här för att hämta fotobilagan

Om du skickar läkarintyg och fotobilaga per post skickas det till:

Karlshamns kommun
Servicecenter
Rådhusgatan 10
374 81 Karlshamn

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa