Felanmälan och lämna synpunkter

LÄS MER

Här kan du lämna in dina synpunkter eller göra en felanmälan till kommunen.

Observera att det gäller felanmälan som inte är akut.

Alla ärendena hanteras olika snabbt. I vissa fall kan det handla om ärenden som är svårare att lösa, då kan det behövas mer tid.

Frågor om e-tjänsten

Kommunikationsenheten
kommunikation@karlshamn.se
0455-810 00
www.karlshamn.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@karlshamn.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa