Felanmälan och lämna synpunkter

LÄS MER

Här kan du lämna in dina synpunkter, klagomål eller göra en felanmälan till kommunen. Gäller din synpunkt eller klagomål ett ärende inom förskola eller skola gör du så här

Observera att det gäller felanmälan som inte är akut.

Alla ärendena hanteras olika snabbt. I vissa fall kan det handla om ärenden som är svårare att lösa, då kan det behövas mer tid.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@karlshamn.se
0454-810 00
www.karlshamn.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@karlshamn.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa