Rapportera oljeutsläpp och oljeskadade djur

LÄS MER

Så här rapporterar du oljeutsläpp eller skadade djur

Bifoga gärna en bild och markera ut platsen på en karta för snabbare hantering. Du kan välja att skicka in ditt ärende utan att tala om ditt namn, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med ett svar.

Handläggning

Alla anmälningar som kommer till oss registreras och dokumenteras. Vid behov kontaktar vi dig.

 

Frågor om e-tjänsten

Kommunikationsenheten
kommunikation@karlshamn.se
045481000
www.karlshamn.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@karlshamn.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa