Utdrag ur primärkarta (situationsskiss)

LÄS MER

Karttjänst där du kan göra ett utdrag ur kommunens primärkarta (situationsskiss) till ditt bygglovsärende. Sök adress eller fastighet för att hitta rätt i kartan och skriv sedan ut till PDF.

OBS! Kartan är inmätt med olika noggrannhet under olika tidperioder. Detta gör att vi inte kan garantera att kartan är aktuell eller fullständig.
När du använder kartan som underlag för en situationsplan så behöver du därför kontrollera måtten mot gränsmarkeringar och byggnader i verkligheten.

Frågor om e-tjänsten

Stadsbyggnadsavdelningen
kartor@karlshamn.se
0454-81000
www.karlshamn.se

Personuppgiftsansvarig

Teknik, digitalisering och jävsnämnden (TDJN)
planochbygg@karlshamn.se