Rapportering av stödfamilj/korttidsfamilj LSS

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rapportering av månadstimmar för stödfamilj/korttidsfamilj LSS.

Frågor om e-tjänsten

Löneenheten
loneenheten@karlshamn.se
0454-81018

Personuppgiftsansvarig

Löneenheten
loneenheten@karlshamn.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • mobilt bankid

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa