Nybyggnadskarta - Beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad är en nybyggnadskarta?

En nybyggnadskarta är en del av underlaget till bygglovsansökan. Nybyggnadskartan finns inte som färdig produkt utan tas fram i samband med beställning. Nybyggnadskartan visar fastighetens gränser, de faktiska förhållandena på plats och redovisar också gällande planbestämmelser och anslutningspunkter för VA. Utanför planlagt område tas vid behov en enkel nybyggnadskarta fram, utan plan- och VA-information. Nybyggnadskartan hjälper bygglovshandläggaren att se nybyggnationen i sitt sammanhang. För att underlätta för mätning bör fastigheten vara tillgänglig och gärna röjd från sly.

När behövs en nybyggnadskarta?

  • Vid nybyggnation av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor eller industribyggnader
  • Om ovanstående är den första byggnaden på tomten eller om den ersätter en riven byggnad

Om du ska bygga utanför planlagt område eller vid tveksamheter kontakta bygglovshandläggare på Stadsbyggnadsavdelningen som avgör vilket kartunderlag som krävs (planochbygg@karlshamn.se eller 0454-810 00). Se planområden i vår karttjänst och läs mer om bygglov på vår hemsida.

Om du har frågor angående anslutning till VA, fjärrvärme eller fiber kontakta Karlshamn Energi AB (kundservice@karlshamnenergi.se eller 0454-818 00).

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden är normalt ca 4 veckor. I samband med längre ledigheter, t ex under sommaren, kan handläggningstiden vara betydligt längre. Tänk på att beställa nybyggnadskarta i god tid innan du söker bygglov.

Hur levereras nybyggnadskartan?

Nybyggnadskartan levereras alltid i digitalt format, pdf och dwg (för att kartan i pdf-format ska bli skalenlig vid utskrift måste den skrivas ut i angett pappersformat (A4, A3) med skrivarinställningen "verklig storlek" som inte anpassar kartbilden). En papperskarta kan levereras med post om så önskas.

Vad kostar det?

Kostnaden för en nybyggnadskarta varierar beroende på fastighetens storlek (tomtarealen) och läge, inom eller utom planlagt område, enligt gällande taxa.

             Prisexempel:               Fastighet  < 2000 m2 - Fullständig  8268 kr / Enkel  6063 kr

Kontakta Mätningskontoret för exakt prisuppgift vid andra arealer (kartor@karlshamn.se eller 0454-816 64).

När får jag fakturan?

Fakturan skickas i separat brev på posten efter att kartan är levererad.

Hur länge gäller kartan?

Nybyggnadskartan har en giltighetstid på 2 år, om ej större förändringar skett på eller omkring fastigheten. Efter 2-5 år fordras kontroll/revidering och efter 5 år ska ny karta beställas.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa