Nyttoparkeringstillstånd

LÄS MER

Företag som är i behov av ett nyttoparkeringstillstånd kan ansöka genom att fylla i och skicka in en ansökan här via E-tjänsten. När vi behandlat din ansökan så skickas tillstånd samt faktura till företagets registrerade adress.


Tillståndet ges för högst ett år i taget. Kostnaden är för ett fordon per kort är 2000 kr per år. Kostnaden för 2-3 fordon per kort är 4000 kr per år. Antalet fordon per kort är maximerat till 3 st.

Tillstånd kan även ges för kortare tid och kostar då 200 kr per månad och fordon. Tillståndet gäller på allmän gatumark i Karlshamns kommun och inte för uppställning av på tomtmark, där andra föreskrifter kan gälla.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa