Nyttoparkeringstillstånd

LÄS MER

I denna e-tjänst kan företag som har verksamhet inom Karlshamns kommun kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd. Tillståndet är avsett för näringsidkare som behöver ha tillgång till fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete.

När vi behandlat din ansökan så skickas tillstånd samt faktura till företagets registrerade adress.

Vi har två typer av nyttoparkeringstillstånd, Nyttokort A och Nyttokort B.  Tillståndet ges för högst ett år i taget. Tillståndet gäller på allmän gatumark i Karlshamns kommun och inte för uppställning av på tomtmark, där andra föreskrifter kan gälla.

Nyttoparkeringstillstånd A gäller:

  • på anvisad parkeringsplats med parkeringsavgift
  • under max 4 timmar i följd där parkering är tillåten under kortare tid än 4 timmar
  • på anvisad avgiftsbelagd parkering på Stortorget och Lilltorget
  • måndag till lördag.

Kostnaden för ett fordon per kort är 1 680 kronor per år (exklusive moms). Kostnaden för 2-3 fordon per kort är 3 120 kronor per år (exklusive moms). Du får ha max 3 fordon per nyttokort.

Nyttoparkeringstillstånd kan även ges för kortare tid och kostar då 240 kronor per månad och fordon (exklusive moms).

Nyttoparkeringstillstånd B gäller:

  • på anvisad parkeringsplats med parkeringsavgift
  • under max 8 timmar i följd där parkering är tillåten under kortare tid än 8 timmar
  • på anvisad avgiftsbelagd parkering på Stortorget och Lilltorget
  • måndag till lördag.

Kostnaden för ett fordon per kort är 3 600 kronor per år (exklusive moms). Du får ha max 1 fordon per nyttokort.

Nyttoparkeringstillstånd kan även ges för kortare tid och kostar då 360 kronor per månad och fordon (exklusive moms).

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa