Ansökan särskilda insatser enligt LSS

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du med funktionsnedsättning ansöker om insatser, enligt lagen om stöd och service (LSS) till vissa personer med funktionsnedsättning.

Stöd enligt LSS
LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

LSS-handläggaren utreder och fattar beslut om rätten till insatser enligt LSS.

Vid frågor kontakta LSS-handläggare utifrån din födelsedag på telefon:

Dag 1-7: 0454-56 34 98
Dag 8-15: 0454-810 92
Dag 16-23: 0454-810 67
Dag 24-31: 0454-810 66

Saknas BankID går det bra att ladda ner blanketten och skicka in.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa