Socialtjänst, Individ- och familjeomsorg (IFO)-Meddelandefunktion

LÄS MER

Om du har ett pågående ärende inom socialtjänsten kan du kommunicera med din socialsekreterare via denna e-tjänsten. Du behöver Bank-ID samt vara registrerad i e-tjänsten. Kontakta din socialsekreterare för mer information.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID