Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bo, trafik och miljö (21)

  • Anmälan till tomtkö

   Anmälan till tomtkö.

   Anmälan till tomtkö.

  • Ansök om förhandsbesked för evenemang på torget

   Via denna e-tjänst kan du beställa ett förhandsbesked angående att hyra torget för andra evenemang.

   Via denna e-tjänst kan du beställa ett förhandsbesked angående att hyra torget för andra evenemang.

  • Ansökan om körtillstånd för boende under Östersjöfestivalen

   Här kan du som bor i anslutning till de gator som stängs av under Östersjöfestivalen ansöka om ett körtillstånd.

   Här kan du som bor i anslutning till de gator som stängs av under Östersjöfestivalen ansöka om ett körtillstånd.

  • Byggärenden - ansök om slutbesked

   Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

   Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

  • Byggärenden - begäran om startbesked

   Här söker du som har fått ett bygglov om ett startbesked.  Tänk på att fyra veckor måste ha passerat efter det att bygglovsbeslutet kungjordes, samt att du ska ha fått ett startbesked innan du får påbörja byggnationen.

   Här söker du som har fått ett bygglov om ett startbesked.  Tänk på att fyra veckor måste ha passerat efter det att bygglovsbeslutet kungjordes, samt att du ska ha fått ett startbesked innan du får påbörja byggnationen.

  • Byggärenden - lägga till intressenter

   Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här. Du kan även lägga till en intressent och byta ombud i ärendet via denna e-tjänst.

   Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här. Du kan även lägga till en intressent och byta ombud i ärendet via denna e-tjänst.

  • Byggärenden - lämna svar vid grannåhörande

   Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

   Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

  • Byggärenden - meddelande till handläggare

   Här kan du lämna information eller ställa en fråga till din handläggare i ett pågående byggärende.

   Här kan du lämna information eller ställa en fråga till din handläggare i ett pågående byggärende.

  • Byggärenden - mina byggärenden

   Här kan du som sökande, medsökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig se vad som händer i dina ärenden. 

   Här kan du som sökande, medsökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig se vad som händer i dina ärenden. 

  • Byggärenden - söka bygglov och andra åtgärder

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

  • Byggärenden - ta del av beslut som granne eller sakägare

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes ärende.

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes ärende.

  • Detaljplanekarta

   Karttjänst som visar aktuella och planerade detaljplaner

   Karttjänst som visar aktuella och planerade detaljplaner

  • Nybyggnadskarta - Beställning

   Beställ nybyggnadskarta till din bygglovsansökan

   Beställ nybyggnadskarta till din bygglovsansökan

  • Rapportera oljeutsläpp och oljeskadade djur

   Upptäcker du olja eller oljeskadade djur kan du anmäla det här.

   Upptäcker du olja eller oljeskadade djur kan du anmäla det här.

  • Vägbidrag för enskild väg - ansökan

   Här kan du ansöka om kommunalt vägbidrag digitalt.

   Här kan du ansöka om kommunalt vägbidrag digitalt.

  Fritid och kultur (13)

  • Anmälan till simskola

   Här kan ni boka platser till kommande perioder för babysim och simskola.

   Här kan ni boka platser till kommande perioder för babysim och simskola.

  • Betalning av simskoleavgift

   Betalning av simskoleavgift.

   Betalning av simskoleavgift.

  • Båtplats - ansökan

   Här kan du anmäla ditt intresse om att få båtplats vid kommunala bryggor eller ställa dig i kö när båtplatser inte finns tillgängliga. 

   Här kan du anmäla ditt intresse om att få båtplats vid kommunala bryggor eller ställa dig i kö när båtplatser inte finns tillgängliga. 

  • Fritidsgårdarna i Karlshamn

   Här kan du boka aktiviteter på fritidsgårdarna.

   Här kan du boka aktiviteter på fritidsgårdarna.

  • Föreningsbemanning på Spontanidrottsplatsen - anmälan

   Till föreningar!
   Karlshamns kommun behöver er hjälp att under sommaren 2022 hjälp att bemanna spontanidrottsplatsen på Österslätt söndagar, måndagar, tisdagar och onsdagar med start den 19 juni. Samtliga tider för bemanning gäller mellan klockan 14:30-20:30. 

   Till föreningar!
   Karlshamns kommun behöver er hjälp att under sommaren 2022 hjälp att bemanna spontanidrottsplatsen på Österslätt söndagar, måndagar, tisdagar och onsdagar med start den 19 juni. Samtliga tider för bemanning gäller mellan klockan 14:30-20:30. 

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Meröppet - förnyelse av befintligt avtal

   I denna e-tjänst kan du som idag är meröppet-användare förnya ditt befintliga avtal.

   I denna e-tjänst kan du som idag är meröppet-användare förnya ditt befintliga avtal.

  • Sommaraktiviteter - anmälan för föreningar

   Här kan föreningar anmäla sitt intresse att anordna aktiviteter i samverkan med fritidsgårdarna under sommarlovet.

   Här kan föreningar anmäla sitt intresse att anordna aktiviteter i samverkan med fritidsgårdarna under sommarlovet.

  Förskola och skola (21)

  • Ansökan dygnet runt

   Här ansöker du om plats på Karlshamns kommuns dygnet-runt avdelning.

   Här ansöker du om plats på Karlshamns kommuns dygnet-runt avdelning.

  • Ansökan om inloggningsuppgifter för gymnasieansökan

   Här kan du ansöka om inloggningsuppgifter för gymnasieansökan (Dexter) om du saknar BankID.

   Här kan du ansöka om inloggningsuppgifter för gymnasieansökan (Dexter) om du saknar BankID.

  • Ansökan skolskjuts lovskola

   Här ansöker du om skolskjuts till lovskolan på Österslättsskolan.

   Här ansöker du om skolskjuts till lovskolan på Österslättsskolan.

  • Besök Väggaskolan

   Här kan du anmäla dig att besöka ett program på Vägga gymnasieskola.

   Här kan du anmäla dig att besöka ett program på Vägga gymnasieskola.

  • Betygskopia - beställning

   Har du tappat bort ditt betyg? Kommunarkivet kan ge dig en kopia på slutbetyg från kommunens högstadieskolor och gymnasium.

   OBS: Betyg som är yngre än fem år finns i regel kvar på skolan du gått. Vänd dig i de fallen direkt till skolan.

   Har du tappat bort ditt betyg? Kommunarkivet kan ge dig en kopia på slutbetyg från kommunens högstadieskolor och gymnasium.

   OBS: Betyg som är yngre än fem år finns i regel kvar på skolan du gått. Vänd dig i de fallen direkt till skolan.

  • Dexter

   Dexter är en digital plattform för gymnasieskolans vårdnadshavare, lärare och elever. Här kan du bland annat sjukanmäla ditt barn som går på gymnasiet.

   Dexter är en digital plattform för gymnasieskolans vårdnadshavare, lärare och elever. Här kan du bland annat sjukanmäla ditt barn som går på gymnasiet.

  • Friskola barn/elevunderlag

   Här anmäler Karlshamns fristående förskolor och grundskolor barn- och elevunderlag.

   Observera att denna e-tjänst endast används för personal inom fristående skolor/förskolor.

   Här anmäler Karlshamns fristående förskolor och grundskolor barn- och elevunderlag.

   Observera att denna e-tjänst endast används för personal inom fristående skolor/förskolor.

  • Frånvaroanmälan Grundskola (Skola24)

   Skola24 är en digital plattform förvårdnadshavare i grundskolan. Här kan du sjukanmäla och frånvaroanmäla ditt barn i grundskolan (F-9).

   Skola24 är en digital plattform förvårdnadshavare i grundskolan. Här kan du sjukanmäla och frånvaroanmäla ditt barn i grundskolan (F-9).

  • Musikskolans e-tjänst

   Här kan du ansöka till Musikskolans alla kurser. Musikskolan är öppen för elever i Karlshamns kommun. 

   Här kan du ansöka till Musikskolans alla kurser. Musikskolan är öppen för elever i Karlshamns kommun. 

  • Schema dygnet runt

   För dig som har plats på Dygnet runt i Karlshamns kommun
   Här registrerar du ditt schema på Karlshamns kommuns dygnet runt avdelning

   För dig som har plats på Dygnet runt i Karlshamns kommun
   Här registrerar du ditt schema på Karlshamns kommuns dygnet runt avdelning

  • Skolplacering

   Här ansöker du som vårdnadshavare om skolplacering inom grundskola och anpassad grundskola (grundsärskola) i Karlshamns kommun.

   Här ansöker du som vårdnadshavare om skolplacering inom grundskola och anpassad grundskola (grundsärskola) i Karlshamns kommun.

  • Skolval Förskoleklass och åk 7

   Skolval till förskoleklass och årskurs 7 läsåret 2023/2024.

   Skolval till förskoleklass och årskurs 7 läsåret 2023/2024.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Sommaröppet förskola/fritidshem

   För dig som har barnomsorgsplats  i Karlshamns kommun
   Här anmäler du om du har behov av barnomsorg under sommaröppet, vecka 28-31.

   För dig som har barnomsorgsplats  i Karlshamns kommun
   Här anmäler du om du har behov av barnomsorg under sommaröppet, vecka 28-31.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Vuxenutbildningen - ansökan

   Här kan du göra ansökan till Kommunal vuxenutbildning som omfattar svenska för invandrare (SFI), grundläggande nivå, och gymnasial nivå.

   Här kan du göra ansökan till Kommunal vuxenutbildning som omfattar svenska för invandrare (SFI), grundläggande nivå, och gymnasial nivå.

  • Ändra kontaktuppgifter

   Ändra kontaktuppgifter för vårdnadshavare till barn i grundskolan eller gymnasiet.

   Ändra kontaktuppgifter för vårdnadshavare till barn i grundskolan eller gymnasiet.

  Kommun och politik (11)

  • Anmälan till Näringslivsveckan

   Här kan du anmäla dig till aktiviteter underr Näringslivsveckan i Karlshamn.

   Här kan du anmäla dig till aktiviteter underr Näringslivsveckan i Karlshamn.

  • Ersättning för röstmottagare i valdistrikt

   Här kan du som har arbetat som röstmottagare, vice ordförande eller ordförande under valet ansöka om ersättning.

   Här kan du som har arbetat som röstmottagare, vice ordförande eller ordförande under valet ansöka om ersättning.

  • Låna en bygglovshandläggare

   Att lära sig alla regler och lagar när det gäller hur och var man får bygga är allt annat än enkelt. Har du funderingar eller frågor kring bygglov? I denna e-tjänst kan du låna en bygglovshandläggare som kan besvara dina frågor!

   Att lära sig alla regler och lagar när det gäller hur och var man får bygga är allt annat än enkelt. Har du funderingar eller frågor kring bygglov? I denna e-tjänst kan du låna en bygglovshandläggare som kan besvara dina frågor!

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

   Du som har ett rörelsehinder kan via denna E-tjänst ansöka om ett parkeringstillstånd.

   Du som har ett rörelsehinder kan via denna E-tjänst ansöka om ett parkeringstillstånd.

  • Visselblåsare

   En visselblåsarfunktion innebär att anställda och medborgare erbjuds en kanal där de kan göra en anmälan om de misstänker att någon inom kommunen ägnar sig åt korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden.

   En visselblåsarfunktion innebär att anställda och medborgare erbjuds en kanal där de kan göra en anmälan om de misstänker att någon inom kommunen ägnar sig åt korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden.

  Löneenheten externa E-tjänster (7)

  Löneenhetens interna E-tjänster (1)

  Omsorg och stöd (25)