Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bo, trafik och miljö (21)

  • Anmälan till tomtkö

   Anmälan till tomtkö.

  • Ansök om förhandsbesked för evenemang på torget

   Via denna e-tjänst kan du beställa ett förhandsbesked angående att hyra torget för andra evenemang.

  • Bevarande- och utvecklingsplan

   Karttjänst som visar kommunens Bevarande- och utvecklingsplan. Planen är ett tematiskt tillägg till kommunens gällande översiktsplan Karlshamn 2030.

  • Byggärenden - begäran om startbesked

   Här söker du som har fått ett bygglov om ett startbesked.  Tänk på att fyra veckor måste ha passerat efter det att bygglovsbeslutet kungjordes, samt att du ska ha fått ett startbesked innan du får påbörja byggnationen.

  • Byggärenden - komplettera ditt ärende

   Här kan du som sökande, medsökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig skicka in kompletteringar i ditt pågående ärende om ditt personnummer finns registrerad i vårt system. 

  • Byggärenden - lägga till intressenter

   Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här. Du kan även lägga till en intressent och byta ombud i ärendet via denna e-tjänst.

  • Byggärenden - lämna svar vid grannåhörande

   Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

  • Byggärenden - söka bygglov och andra åtgärder

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

  • Byggärenden - ta del av beslut som granne eller sakägare

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes ärende.

  • Detaljplanekarta

   Karttjänst som visar aktuella och planerade detaljplaner

  • Grävtillstånd

   Du som ska gräva eller schakta på kommunens mark behöver söka tillstånd hos kommunen. 

  • Nybyggnadskarta - Beställning

   Beställ nybyggnadskarta till din bygglovsansökan

  • Rapportera oljeutsläpp och oljeskadade djur

   Upptäcker du olja eller oljeskadade djur kan du anmäla det här.

  • Trafikanordningsplan

   En trafikanordningsplan (TA-plan) ska upprättas vid arbete på eller vid gatumark. Med gatumark menas gator, parkeringsplatser, gång- och cykelvägar och trottoarer.

  • Vägbidrag för enskild väg - ansökan

   Här kan du ansöka om kommunalt vägbidrag digitalt.

  Fritid och kultur (12)

  • Alice Tegnér-stipendiet

   Nominera någon som gjort värdefull insats eller visat god förmåga inom konst, litteratur, musik, teater, film eller annat kulturellt område till Alice Tegnér-stipendiet. Personen ska på något sätt ha anknytning till Karlshamn. 

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Fritidsgårdarna i Karlshamn

   Här kan du boka aktiviteter på fritidsgårdarna.

  • Föreningsbemanning på Spontanidrottsplatsen - anmälan

   Till föreningar!
   Karlshamns kommun behöver er hjälp att under sommaren 2022 hjälp att bemanna spontanidrottsplatsen på Österslätt söndagar, måndagar, tisdagar och onsdagar med start den 19 juni. Samtliga tider för bemanning gäller mellan klockan 14:30-20:30. 

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Meröppet - förnyelse av befintligt avtal

   I denna e-tjänst kan du som idag är meröppet-användare förnya ditt befintliga avtal.

  • Stipendium för unga ledare

   Här kan du som privatperson eller medlem i en förening nominera en ledare i åldern 18-28 till Karlshamns kommuns stipendium för unga ledare inom en kultur- och/eller idrottsförening. 

  • Stipendium för årets ungdomsledare

   Nominera en duktig ungdomsledare med mångårig erfarenhet i Karlshamns föreningsliv till ungdomsledarstipendiet. Du kan som privatperson eller som medlem i en förening nominera ungdomsledaren. 

  Förskola och skola (22)

  • Ansökan dygnet runt

   Här ansöker du om plats på Karlshamns kommuns dygnet-runt avdelning.

  • Ansökan om inloggningsuppgifter för gymnasieansökan

   Här kan du ansöka om inloggningsuppgifter för gymnasieansökan (Dexter) om du saknar BankID.

  • Ansökan om plats i barnomsorgen (förskola eller fritids)

   Här kan du ansöka om plats inom barnomsorgen: förskoleplats och fritidshem.

  • Ansökan skolskjuts lovskola

   Här ansöker du om skolskjuts till lovskolan på Österslättsskolan.

  • Besvara platserbjudande i barnomsorgen (förskola och fritids)

   Här besvarar du platserbjudande efter att du ansökt om plats i barnomsorgen (förskola eller fritidshem). Tänk på att om du blir erbjuden ditt förstahandsval i förskolan och avböjer det erbjudandet kommer vi att betrakta det som att du inte längre har behov av förskoleplats och därmed avsluta din ansökan.

  • Besök Väggaskolan

   Här kan du anmäla dig att besöka ett program på Vägga gymnasieskola.

  • Dexter

   Dexter är en digital plattform för gymnasieskolans vårdnadshavare, lärare och elever. Här kan du bland annat sjukanmäla ditt barn som går på gymnasiet.

  • Friskola barn/elevunderlag

   Här anmäler Karlshamns fristående förskolor och grundskolor barn- och elevunderlag.

   Observera att denna e-tjänst endast används för personal inom fristående skolor/förskolor.

  • Frånvaroanmälan Grundskola (Skola24)

   Skola24 är en digital plattform förvårdnadshavare i grundskolan. Här kan du sjukanmäla och frånvaroanmäla ditt barn i grundskolan (F-9).

  • Hälsouppgifter till Elevhälsans medicinska insats - förskoleklass

   Elevhälsans medicinska insats

   Elevhälsans medicinska insats (EMI) arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. 

  • Lovskola - anmälan

   Här kan vårdnadshavare anmäla elever som slutat årskurs 8 eller 9 till lovskola under sommarlovet. Det är till för elever som behöver extra stöd för att uppnå behörighet till ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet.

  • Musikskolans e-tjänst

   Här kan du ansöka till Musikskolans alla kurser. Musikskolan är öppen för elever i Karlshamns kommun. 

  • Registrera eller ändra inkomstsuppgift för barnomsorg

   Här kan du registrera eller ändra de inkomstuppgifter som din barnomsorgstaxa baseras på för förskola och fritidshem.

  • Skolval Förskoleklass och åk 7

   Skolval till förskoleklass och årskurs 7 läsåret 2023/2024.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Sommaröppet förskola/fritidshem

   För dig som har barnomsorgsplats  i Karlshamns kommun
   Här anmäler du om du har behov av barnomsorg under sommaröppet, vecka 28-31.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Säga upp plats inom barnomsorgen (förskola eller fritids)

   Här kan du säga upp din barnomsorgsplats inom förskola eller fritidshem. Uppsägningstiden är två månader. Det datum du anger vid uppsägningen är den sista dagen du vill att barnet ska närvara.

  Kommun och politik (12)

  • Anmälan till Näringslivsveckan

   Här kan du anmäla dig till aktiviteter underr Näringslivsveckan i Karlshamn.

  • Ersättning för röstmottagare i valdistrikt

   Här kan du som har arbetat som röstmottagare, vice ordförande eller ordförande under valet ansöka om ersättning.

  • Låna en bygglovshandläggare

   Att lära sig alla regler och lagar när det gäller hur och var man får bygga är allt annat än enkelt. Har du funderingar eller frågor kring bygglov? I denna e-tjänst kan du låna en bygglovshandläggare som kan besvara dina frågor!

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

   Du som har ett rörelsehinder kan via denna E-tjänst ansöka om ett parkeringstillstånd.

  • Visselblåsare

   En visselblåsarfunktion innebär att anställda och medborgare erbjuds en kanal där de kan göra en anmälan om de misstänker att någon inom kommunen ägnar sig åt korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden.

  Löneenheten externa E-tjänster (8)

  Omsorg och stöd (26)