Fondmedel - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som privatperson och folkbokförd i Karlshamns kommun kan du ansöka om bidrag från olika donationsfonder som förvaltas av Karlshamns kommun. 

Förteckning över de fonder som du kan söka pengar från och information om dem, bland annat vem som är berättigad att söka bidrag, hittar du  på Karlshamns kommuns hemsida.

Ansökningshandlingar ska ha kommit in till kommunen senast sista måndagen i oktober månad. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Beslut om utdelning sker senast den 15 december.

Saknas BankID går det bra att ladda ner blanketten och skicka in.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID
  • Folkbokförd i Karlshamns kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa