Anmälan vid oro för vuxen person (över 18 år)

LÄS MER

Du som privatperson eller yrkesverksam kan göra en orosanmälan gällande vuxna personer till oss på vuxenenheten. Anmälan tas emot och hanteras enligt rutin av socialsekreterare. Du kan välja att vara anonym.

Sekretess
Vid inkommen orosanmälan avseende vuxen person (över 18 år) kan inte återkoppling avseende vad som sker framåt i ärendet eller övriga omständigheter kring den enskilda personen ges. Detta grundar sig i rådande sekretesslagstiftning. Dina kontaktuppgifter, om du inte väljer att vara anonym, behövs för att vi ska kunna ställa kompletterande frågor vid behov.

Övriga kontaktvägar
Mottagningsenheten Vuxen nås även via telefon på nummer 0454-81494 måndagar, onsdagar samt fredagar 09.30-11.30. Där kan orosanmälan göras muntligen och möjlighet till rådgivning finns.

Du kan också skicka e-post till oanamnden@karlshamn.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa