Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen till personer med psykiskfunktionsnedsättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök om stöd,  SoL

Du med en psykisk funktionsnedsättning ansöker om insatser, enligt socialtjänstlagen (SoL).

Stöd enligt SoL

SoL, socialtjänstlagen, är en lag som reglerar din rätt till bistånd. Målsättningen är att du med rätt stöd skall kunna erhålla en skälig levnadsnivå.

Vid frågor kontakta socialsekreterare utifrån din födelsedag på telefon:
Dag 1 - 10:      0454 - 814 62
Dag 11 - 31:    0454- 819 96

 

Saknas BankID går det bra att ladda ner blanketten och skicka in.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa