Ansökan om jämkning för dubbel bostadskostnad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du flyttar till ett av Kommuns särskilt boende kan du riskera att få två hyror som ska betalas med samma förfallodag. Du har då möjlighet att ansöka om jämkning avseende bostaden med den lägsta kostnaden under maximalt tre månader.

Bor någon kvar i bostaden eller din förmögenhet överstiger två basbelopp, beviljas ingen jämkning. Som förmögenhet räknas kapital, fonder, aktier, obligationer etc.

Ansökan ska inkomma senast 6 månader efter kontraktsdatum, och ska styrkas med insänt underlag.

Eventuella frågor besvaras av avgiftshandläggare på telefon 0454-810 42 eller 0454-810 96. Telefontid är vardagar mellan kl 10.00 – 12.00

Saknas BankID går det bra att ladda ner blanketten och skicka in.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa