Inkomstförfrågan - vård- och omsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Karlshamns kommun erbjuder er att  lämna underlag av inkomstuppgifter och boendekostnader för en individuell beräkning av ert avgiftsutrymme.

I annat fall debiteras ni för beviljade insatser upp till maxtaxan.

Till inkomstuppgifterna behöver ni bifoga följande handlingar för att en beräkning ska kunna göras.

  • Senaste inkomstdeklaration (sidorna som heter specifikation till inkomstdeklaration och preliminär skatteuträkning)
  • Kopia av boendekostnad/hyresavi 

Vid eventuella frågor kontakta  Servicecenter på telefon 0454-81000. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa