Trafikanordningsplan

LÄS MER

En trafikanordningsplan (TA-plan) ska upprättas vid arbete på eller vid gatumark. Med gatumark menas gator, parkeringsplatser, gång- och cykelvägar och trottoarer. Tillståndet för planen kan sökas separat eller kopplas till en ansökan för grävtillstånd. Planen ska tydligt beskriva hur avspärrningen ska göras och hur arbetsområdet ska skyltas.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation