Visselblåsare

LÄS MER

Personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang vill lämna information om missförhållanden kan göra detta via kommunens visselblåsarfunktion. Det ska finnas ett allmänintresse av att missförhållandet kommer fram för att funktionen ska kunna användas.

Att visselblåsa innebär att du erbjuds en kanal där du kan göra en anmälan om du misstänker att någon inom kommunen ägnar sig åt korruption, oegentligheter eller andra allvarliga missförhållanden.

När kan funktionen användas?

Funktionen kan användas om du misstänker korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden. Exempel på allvarliga missförhållanden kan vara skattebrott, förskingring eller givande eller tagande av muta, risker för liv, säkerhet och hälsa, skador och risker för miljön, felaktigt användande av skattepengar eller brott mot interna regler.

Vem kan använda funktionen?

Du som är anställd, tidigare anställd, arbetstagare, arbetssökande, volontärer, praktikanter, inhyrda personer, egenföretagare som söker eller utför uppdrag, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, förtroendevalda, samt aktieägare som är verksamma inom organisationen. Du som är tidigare verksam kan rapportera on sådant du fick information om under din tid hos verksamhetsutövaren.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga personalfrågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med närmsta chef eller chefens chef går det att vända sig direkt till personalavdelningen eller en facklig företrädare.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till e-tjänst Felanmälan och lämna synpunkter

Kan jag vara anonym?

En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt en allmän handling som kan begäras ut av andra. Vid begäran om utlämnande av handlingar ska en sekretessprövning ske. Utgångspunkten är att de flesta rapporter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Om du vill vara garanterad anonymitet ska du inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet när du rapporterar.

Tänk på att det begränsar möjligheten till återkoppling om du väljer att vara anonym.

Vad händer när jag gjort en anmälan?

Senast sju dagar efter mottagande av rapport ska du få en skriftlig bekräftelse att rapporten är mottagen.

Mottagaren av din rapport lämnar över den till en utsedd sammankallande tjänsteperson inom respektive organisation. Du får återkoppling senast tre månader efter bekräftelsen på mottagen rapport.

Möjlighet till återkoppling är begränsad om du har valt att vara anonym.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa