Bostadsanpassning - Ansökan återställningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om återställningsbidrag

Fastighetsägare kan ansöka om bidrag för kostnader för att ta bort anpassningar när de inte längre används. Bidrag kan utgå om anpassningen anses vara till nackdel för andra boende. Bidraget för återställning kan utgå till anpassningar som gjorts i eller i anslutning till hyreslägenheter eller småhus som hyrs ut eller i anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Återställningsbidrag kan inte ges till privatpersoner.

Boverket kan du läsa mer om villkoren för återställningsbidrag.

Saknas BankID går det bra att ladda ner blanketten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa