Dödsboanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Dödsboansökan, en förenklad form av bouppteckning.

När en person avlider måste dödsboets ekonomi gås igenom och redovisas. Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna endast räcker till att betala begravningen och andra utgifter i samband med dödsfallet, kan ansökan om dödsboanmälan lämnas in.

Läs mer om dödsboanmälan.

* (Stjärnan) i e-tjänsten betyder att uppgiften är obligatorisk att fylla i.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Dödsfallsintyg och släktutredning
  • Senaste inkomstdeklaration
  • Beslut om eventuell förtidsåterbetalning av preliminär A-skatt för innevarande år
  • Kapital- och räntebesked
  • Tillfälligt kontoutdrag
  • Faktura på begravningskostnad och eventuell offert eller faktura på gravsten/textkomplettering
  • Senaste hyresavin (gäller ensamstående)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa