Betygskopia - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du tappat bort ditt betyg? Kommunarkivet kan ge dig en kopia på slutbetyg från kommunens högstadieskolor och gymnasium. Vi kan även hjälpa till med betyg från Komvux/SFI.

OBS: Betyg som är yngre än fem år finns i regel kvar på skolan du gått. Vänd dig i de fallen direkt till skolan.

Att tänka på

  • Eftersökningarna görs manuellt i arkivboxar på skola/år/utbildning/namn/personnummer
  • Alla uppgifter behövs - här finns ingen databas att slå i
  • Ange det namn du hade vid tiden för betyget
  • Ange vilken gymnasielinje/program och eventuell gren/inriktning du gick; gärna klassbeteckning om du minns
  • Ange om du inte slutförde din gymnasieutbildning och vilket år du i så fall hoppade av

Genom att fylla i anmälan godkänner du att Karlshamns Kommun sparar och behandlar personuppgifter om dig för att kunna registrera din anmälan. Den rättsliga grunden för behandling är uppgift av allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Gällande integritetslagstiftning tillämpas. Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse/överföring/begränsning/radering av dina uppgifter eller göra invändningar. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.karlshamn.se

Välkommen med din förfrågan till Kommunarkivet.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
info@karlshamn.se
0454-810 00
karlshamn.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@karlshamn.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa