Ansökan om bistånd i form av särskilt boende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En ansökan om att få flytta till särskilt boende blir oftast aktuellt när behovet av tillsyn och omsorg, eller kraven på trygghet och säkerhet, bedöms vara så stora att det inte längre är möjligt att bo kvar i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst.  Utifrån socialtjänstlagen har den enskilde rätt att ansöka om särskilt boende och sedan få ett beslut som har fattats efter individuell behovsprövning.

Saknas BankID går det bra att ladda ner blanketten och skicka in.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa