Detaljplanekarta

LÄS MER

Karttjänst som visar aktuella och planerade detaljplaner, går att söka på adress, fastighet och planid.

Frågor om e-tjänsten

Stadsbyggnadsavdelningen
kartor@karlshamn.se
0454-81000
www.karlshamn.se

Personuppgiftsansvarig

Teknik, digitalisering och jävsnämnden (TDJN)
planochbygg@karlshamn.se