Bostadsanpassning - Medgivande från fastighetsägare/nyttjanderättshavare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Medgivande från fastighetsägare

Du som hyresgäst eller bostadsrättshavare behöver kontakta din hyresvärd eller bostadsförening för att få ett skriftligt medgivande till att åtgärderna du sökt bidrag för får utföras. Du behöver ha samtycke från samtliga fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare. Det ska också framgå att du inte kommer bli skyldig att återställa vid till exempel flytt.

Du kan ta del av mer information och regler om bostadsanpassning på Boverkets hemsida.

Saknas BankID går det bra att ladda ner blanketten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa