Föreningsbemanning på spontanidrottsplatsen - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Karlshamns kommun behöver er hjälp att under sommaren 2020 bemanna spontanidrottsplatsen på Österslätt söndagar, måndagar och tisdagar mellan 13:30-19:30. I första hand vänder sig erbjudandet till bidragsberättigade föreningar som bedriver ungdomsverksamhet. I andra hand övriga bidragsberättigade föreningar och i tredje hand resterande föreningar. Ett krav är naturligtvis att föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i Karlshamns kommun. 

Inom föreningen väljer ni att anmäla er till de datum som passar er. Ni kan välja allt mellan 1 till 36 tillfällen. Fritidsenheten ser gärna att varje förening som anmäler sig har möjlighet att ta åtminstone tre sammanhängande pass, söndag till tisdag. Beroende på antalet föreningar som anmäler sig så tilldelas föreningen därefter ett antal tider.

Fritidsenheten önskar att föreningen i samband med anmälan beskriver vilken verksamhet man själva skulle kunna bidra med under sin dag/sina dagar på spontanidrottsplatsen. Detta som komplement till den spontana aktivitet som anläggningen redan från början sjuder av.

Uppgiften som föreningen ska lösa är att ha minst tre personer, varav minst en ska vara myndig, på plats. För igenkännandes skull önskar vi att samtliga av föreningens representanter bär någon form av klubbkläder under hela den tid ni är på spontanidrottsplatsen. Ni utgår från boden som Fritidsgårdarna använder för sin verksamhet. Föreningen ombesörjer utlåning av material och viss försäljning. Ni håller också koll på området i stort. Mer utförlig arbetsbeskrivning får föreningen längre fram. Föreningen ska vara på plats 13:30 och se till att verksamheten kan öppna kl 14:00 och avsluta den kl 19:00 för att sedan kunna gå hem vid 19:30.  Under dagen står det föreningen fritt att visa upp föreningens ordinarie verksamhet och låta de besökande ungdomarna vara med och prova på. Ersättningen som utgår till föreningen är 2 000 kr per dag.

Är intresset större än det antal tillfällen som finns att fördela kommer en bedömning att göras på de inkomna beskrivningar av den verksamhet föreningen kan bidra med att göras. I sista hand kan tilldelning komma att avgöras genom lottdragning. 

Då det är kort om tid kvar tills sommarlovet startar kommer fördelning av tider ske vid två tillfällen till att börja med.

Fördelning 1 sker fredagen den 5 juni och gäller passen 14, 15 och 16 juni. Sista anmälan till det är fredagen den 5 juni kl 08:00.

Fördelning 2 sker fredagen den 12 juni och gäller resterande sommar. Sista anmälan till det är fredagen den 12 juni kl 08:00. 

Skulle det finnas ytterligare pass att fördela sker fördelning enligt principen först till kvarn och släpps under måndagen den 15 juni.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa