Beställa eller ändra behörigheter för personal - Socialförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa nya behörigheter till nya användare, ändra behörigheten och avsluta ett  redan existerande konton.

Gäller:

 • Procapita SÄBO
 • LifeCare
 • Prator
 • NPÖ
 • Pascal
 • Senior Alert
 • OneMede
 • Palliativaregistret
 • SITHS kort

För att kunna beställa måste du vara behörig beställare av konton. 

Har du frågor kontakta Anneli Ritzman.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Arbetsplats
 • Befattning
 • Datoranvändarnamn
 • För- och efternamn
 • Personnummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa