Lovskola - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan vårdnadshavare anmäla elever som slutat årskurs 8 eller 9 till lovskola under sommarlovet. Det är till för elever som behöver extra stöd för att uppnå behörighet till ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet.

Lovskolan kommer att hållas på Österslättsskolan från den 13 juni till och med den 20 juni.

Anmälan är bindande.
Ansökan till sommarlovskola görs via e-tjänst senast den 24 maj.

Berättigade Elever

  • Elever som har avslutat grundskolans årskurs 8 och som riskerar att i årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.
  • Elever som har avslutat grundskolans årskurs 9 men som inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Betygsändring vid lovskola

Elever som har deltagit i lovskolan efter årskurs 9 kan inte få sina slutbetyg ändrade enbart genom deltagande i kompletterande undervisning vid lovskolan. För att ett slutbetyg ska kunna ändras är det
nödvändigt att eleven genomgår och godkänns i en prövning i det aktuella ämnet.

Plats och tid

Vi samlas i Österslättsskolans café kl 08:30 varje morgon och slutar kl 15:00.

Skolskjuts

För att vara berättigad till skolskjuts ska eleven uppfylla Karlshamns kommuns riktlinjer för skolskjuts.
För mer information besök vår webbplats www.karlshamn.se.
Här kan du ansöka om skolskjuts senast 24 maj

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa