Utbetalning till jourhem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här rapporter du in utbetalning av ett jourhem

Frågor om e-tjänsten

Löneenheten
loneenheten@karlshamn.se
0454-81000

Personuppgiftsansvarig

Löneenheten
loneenheten@karlshamn.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa