Anställningsunderlag via Roben

LÄS MER

Underlag för timavlönade som ska gå via Roben

Frågor om e-tjänsten

Löneenheten
loneenheten@karlshamn.se
0454-81000

Personuppgiftsansvarig

Löneenheten
loneenheten@karlshamn.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa