Begäran om uttag från spärrat konto - barn/vuxen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna skicka in e-tjänsten måste du i slutet signera med e-legitimation. Är ni två förmyndare, måste båda signera. I de fall som barnet är över 16 år behövs skriftligt samtycke från barnet, och i de fallen är det enklast att använda blankett. Väljer ni att använda E-tjänsten så behöver barnets samtycke skickas in via brev.

Efter inskickat ärende sparas det under menyalternativet "Mina sidor". Där kan du sedan skriva ut ärendet i pdf. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa