Låna en upphandlare

LÄS MER

Det finns många företag som vill lära sig mer om offentlig upphandling och som kanske ännu inte har provat på att lämna anbud eller tycker att det är krångligt. Kanske du är en av dom? Vi vill hjälpa dig och ditt företag att skapa förutsättningar till goda affärer.


Alla företag i Karlshamns Kommun har nu möjlighet att låna en upphandlare. Har du som företagare specifika frågor? Eller bara allmänt vill veta mer om hur en upphandling går till och vilka regler som gäller?

Genom ökad kompetens får företagen bättre förutsättningar att vinna affärer om de väljer att lämna anbud och vi som kommun får ett större antal anbud i våra upphandlingar vilket är positivt ur konkurrenssynpunkt.
 

Tjänsten är helt kostnadsfri. Mötet tar ca 30 minuter och är personligt utifrån företagets förutsättningar.


Viktigt är att vi som kommun rent praktiskt aldrig kan eller får hjälpa till att lämna anbud på ett underlag som ligger ute på annons. Viktigt i en upphandlingsprocess är att alla anbudslämnare behandlas lika och en rådgivning under pågående upphandling skulle kunna upplevas som förfördelat och det hade kunnat slå tillbaka både mot kommunen och det enskilda företaget. Självklart finns vi dock tillgängliga på telefon om det finns frågor.

Om du har mindre frågor om upphandling kan du skicka dessa till upphandling@karlshamn.se 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa