Nominering till stadsbyggnadspriset

LÄS MER

Här kan du nominera kandidater till Karlshamns kommuns stadsbyggnadspris. Stadsbyggnadspriset ska sätta god arkitektur och stadsbyggnad i fokus och öka allmänhetens intresse för Karlshamns byggnadsmiljö.


Årets nomineringsperiod är öppen till och med den 31 oktober 2021.

Så här nominerar du:

Nominera en eller flera kandidater som du tycker uppfyller en eller flera av kriterierna i de fyra kategorierna nedan.

Skicka in nomineringen via e-tjänsten, eller skriftligt till:

Karlshamns kommun, Stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset, 374 81 Karlshamn.

Glöm inte att motivera vilka kriterier kandidaten uppfyller och på vilket sätt.

Bakgrund till Stadsbyggnadspriset

Stadsbyggnadspriset delas varje år ut till den kandidat som gett Karlshamns byggda miljö ett värdefullt tillskott och som färdigställts under de senaste fem åren. (Efter ett beslut i kommunfullmäktige i februari 2015.)

Tidigare vinnare:

2020: SynVillan i Eriksberg.

2019: Kvarteret Helsingborg 27.

2018: Fruktgården i Mörrum, marklägenheter.

2017: Nyköping 18, radhusen på taket till Riggen.

2016: Tjärös restaurang och café.

2015: Kallbadhuset i Karlshamn.

Fyra kategorier

Stadsbyggnadspriset kan tilldelas ett projekt som tillhör en eller flera av följande kategorier:

God arkitektur

Nybyggnad eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang. Även hela områden eller enskilda byggnadselement som fasadbeklädnad och färgsättning kan belönas. Vid bedömningen ska tyngdpunkten ligga på åtgärdens konstnärliga värde.

God byggnadsvård

Varsam ombyggnad, ändring eller restaurering/renovering av en byggnad, eller projekt där stora krav ställts på god anpassning med hänsyn till stads- och landskapsbild. Vid bedömningen ska projektets förhållande till dagens byggnadsvårdsvärderingar vara tongivande.

God livsmiljö

Byggnad eller anläggning som bidragit till att utveckla en god livsmiljö ekologiskt, socialt eller på annat sätt. Till exempel trygga och tillgängliga utemiljöer, belysningsarrangemang, attraktiva mötesplatser och goda möjligheter till fysisk aktivitet. Vid bedömningen ska vikt läggas vid miljöns värde för såväl den enskilde som för allmänheten. Miljöer till gagn för allmänheten ska lämnas företräde.

God tillgänglighet

Fysisk ombyggnad, ändring eller nybyggnad av byggnad, allmän plats eller trafikplats som är av bestående karaktär och generellt höjer platsens kvaliteter, beaktar olika sorters funktionshinder och är till stor nytta för många. Vid bedömningen ska anpassning till byggnaden, platsen, svårighetsgrad och projektets läge särskilt beaktas.

Vinnaren av Stadsbyggnadspriset

Vinnaren presenteras under Karlshamns näringlivsgala, Gilla Karlshamn-galan, då vinnaren får ett diplom och en plakett att fästa på det vinnande objektet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa