Nedtagning av träd

LÄS MER

För att Karlshamns kommun ska kunna hantera förfrågningar angående nedtagning av träd, grenar eller sly och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall behöver du fylla i en ansökan som beskriver vilka träd som du önskar få nedtagna och skälet till det. Gäller ansökan beskärning av grenar eller sly, skriver du det under rubriken “Antal träd och trädslag som önskas fällas”.

Fyll i nedanstående formulär alternativt skriv ut filen ”Ansökan om nedtagning av träd” som du hittar till höger. Fyll i och skicka in om du önskar få träd nedtagna. Kommunen utför normalt skogliga åtgärder under november- mars. För att ansökan ska kunna behandlas under påföljande vintersäsong behöver den vara kommunen tillhanda senast den 30e september.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa