Skolval Förskoleklass och åk 7

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För dig som har barn som ska börja i förskoleklass höstterminen 2021:
Här ansöker du om du har ett annat önskemål om skola än den skola som ditt barn kommer bli anvisad av kommunen.

För dig som har barn som ska börja i årskurs 7 höstterminen 2021:
Här ansöker du om du har ett annat önskemål om skola än den skola som ditt barn har blivit anvisad av kommunen.

Om du inte har E-legitimation kan du läsa om hur man skaffar det här

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa