Kontrakt om drogfrihet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Detta är ett kontrakt om drogfrihet mellan Unga drogförebyggare i Karlshamn , en ungdom och en vuxen partner. Ungdomen lovar att fram till skolavslutningen i nian vara drogfri och med detta menas cigaretter, snus, tuggtobak, vattenpipa, e-cigaretter, alkohol och andra droger.

Jag som ungdom får i utbyte mot löftet om att vara drogfri, förutom en fortsatt god hälsa, förmåner som gör att jag kan ta del av rabatter och delta i utlottningar såsom 10% rabatt på jeansbolaget under hela kontraktstiden eller fri träning på wellness. Se aktuella rabatter här. Skulle jag bryta löftet så bryts  även kontraktet.

Som vårdnadshavare lovar jag att stötta och hjälpa ungdomen att hålla sitt löfte om drogfrihet. Skulle jag få reda på att kontraktet brutits förbinder jag mig att kontakta Karlshamns kommuns drogförebyggare och meddela detta.

Skolan ska genom kontraktsverksamheten stötta ungdomen på olika sätt till drogfrihet. Varje utvecklingssamtal kommer kontraktet att följas upp tillsammans med ungdomen och  vårdnadshavare. Skolan förbinder sig också att kontakta vuxenpartnern om ungdomen brutit mot kontraktet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa