Omprövning av förvaltarskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna E-tjänst kan du utföra ditt årliga yttrande om behov av fortsatt förvaltarskap.

Det är viktigt att du är noga med att motivera utförligt varför ett förvaltarskap behövs och varför ett godmanskap inte skulle vara tillräckligt, i de fall du anser att förvaltarskapet bör fortgå.

Ett förvaltarskap är en skyddsåtgärd och det måste därför finnas en risk för att huvudmannen blir ekonomiskt utnyttjad eller själv har ett beteende som riskerar den egna ekonomiska och sociala existens. I andra fall kanske ett godmanskap skulle vara en tillräcklig insats. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa