Begäran om entledigande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som god man eller förvaltare har du rätt att själv begära ditt entledigande från uppdraget.

När vi har mottagit din begäran om att bli entledigad så kommer vi att börja söka efter en ny god man eller förvaltare.

Det är viktigt att komma ihåg att du kvarstår som god man eller förvaltare till dess att överförmyndare har förordnat en ny god man i ärendet.

Om du anser att godmanskapet eller förvaltarskapet helt ska upphöra kan du vända dig direkt till Blekinge tingsrätt med en ansökan om upphörande.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa