Rapportering av Praktikplatser

LÄS MER

Här rapporterar du in utbetalningen för redan befintliga praktikanställda (praktikplatser). 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa