Frågelåda till Öppet Rådhus

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här har du möjlighet att ställa en fråga till ledande politiker och förvaltningschefer i Karlshamns kommun. Du kan också lägga en röst på en redan inlämnad fråga. Ledande politiker och förvaltningschefer kommer att finnas på plats under Öppet Rådhus den 4 december och besvara frågorna. Om det bli många frågor så kommer de med flest röster att prioriteras. 

Karlshamns kommun förbehåller sig rätten att gallra bort frågor som strider mot våra grundläggande värderingar.  Frågorna får till exempel inte innehålla förtal, personliga angrepp eller förolämpningar.

Frågor om e-tjänsten

Maria Rennemark
kommunikation@karlshamn.se

Personuppgiftsansvarig

Karlshamns kommun
info@karlshamn.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa